Regulamin

Posted on by

Regulamin wypożyczalni

 1. Od 26 października 2018 roku został wprowadzony system rezerwacji internetowej (pierwsi w Polsce i prawdopodobnie pierwsi na świecie).
 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia w dniu wypożyczenia kostiumu kaucje zwrotną, która jest ustalana przez pracownika wypożyczalni w dniu wypożyczenia dla każdego klienta indywidualnie od stroju.
 3. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu obejmuje umowną dobę wypożyczalni tj. dzień przed imprezą kostium jest odbierany a w dniu imprezy kostium jest oddawany do godz. 19.00 w przypadku dzieci a w przypadku dorosłych stroje wypożyczane są już od środy do poniedziałku (5 DNI). Strój wypożyczony na sobotę powinien być zwrócony w poniedziałek miedzy 15.00 a 19.00.
 4. Za wypożyczenie stroju uważa się podpisanie karty zwrotu i opuszczenie wypożyczalni ze strojem. W takim przypadku środki nie są zwracane.
 5. Zdjęcia prawie wszystkich kostiumów będących w ofercie wypożyczalni znajdują się na stronie internetowej www.czasnazabawe.com. 
 6. Wypożyczenie stroju wiaże się z wpłaceniem kaucji dzieci 50 zl za strój, dorośli 100 zł za strój i osobno kaucja za niektóre akcesoria.
 7. W przypadku rezerwacji obowiązuje wpłacenie zadatku w wysokości 10 zł gotówką, kartą lub przelewem. Jeśli rezerwacja zostanie odwołana do max. 3 dni przed imprezą środki zostaną zwrócone odpowiednio do formy zapłaty. W innym przypadku zadatek nie będzie zwrócony.
 8. Wypożyczalnia zajmuje się realizacją zamówień zbiorowych i indywidualnych.
 9. Przy zamówieniach zbiorowych przewidziane są rabaty ustalone bezpośrednio z pracownikiem wypożyczalni indywidualnie dla każdego zamówienia.
 10. Jeśli placówka oświatowa lub firma wyrazi chęć współpracy z wypożyczalnią na warunkach wypożyczenia zbiorowego zobowiązana jest w dniu wypożyczenia przedstawić oryginalne pismo, które można pobrać mailowo lub osobiście w siedzibie wypożyczalni strojów.
 11. Brak posiadania w dniu wypożyczenia pisma firmowego jest równoznaczne z brakiem możliwości odbioru kostiumów z wypożyczalni.
 12. Termin zwrotu określony jest dokładnie w czasie wypożyczania i zapisany jest klientowi na tzw. Karcie Zwrotnej.
 13. Termin zwrotu kostiumu określony na Karcie Zwrotnej jest nieprzekraczalny.
 14. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni przed upływem terminu zawartego na Karcie Zwrotnej.
 15. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości pełnej kwoty kolejnej doby wypożyczenia przemnożonej przez okres przedłużenia.
 16. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane kostiumy nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, zdatnym do bezpośredniego użytkowania, czego potwierdzeniem jest zabranie kostiumów z pracowni przez klienta w dniu wypożyczenia.
 17. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.
 18. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia.
 19. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta ponosi On odpowiedzialność finansową.
 20. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części klient ponosi odpowiedzialność finansową.
 21. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 10zł (dziesięciu złotych) za proste rekwizyty do 5000zł (pięciu tysięcy złotych) i jest ustalany przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu w obecności klienta.
 22. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów
  Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nieuprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.
 23. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów do pracowni.
 24. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.
 25. Jest możliwość wysłania stroju/strojów kurierem. Dostawa 1 dzień roboczy. Cena ok. 15 zł w jedną stronę. Oby skorzystać z takiej formy należy wcześniej przelać pełną opłatę tzn. kaucję, opłatę za strój, opłatę za kuriera. Kaucja zwracana jest przelewem po zwrocie stroju.
 26. Nr konta do przelewów: 26 1140 2004 0000 3102 7655 402.
 27. Od 1 listopada 2016 r. istnieje możliwość płacenia kartami. Jeśli kaucja jest pobrana kartą to zwrot kaucji będzie również na kartę.
 28. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w siedzibie Wypożyczalni Czas Na Zabawę przy ul. Julianowskiej 41/Boleslawickiej, Warszawa (dawna siedziba firmy była na ul. Sw. Cecylii 15) oraz na naszej stronie internetowej www.czasnazabawe.com