Regulamin

Regulamin wypożyczalni

 1. Od 26 października 2018 roku został wprowadzony system rezerwacji internetowej (pierwsi w Polsce i prawdopodobnie pierwsi na świecie).
 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia w dniu wypożyczenia kostiumu kaucje zwrotną, która jest ustalana przez pracownika wypożyczalni w dniu wypożyczenia dla każdego klienta indywidualnie od stroju.
 3. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu dla dzieci obejmuje umowną dobę wypożyczalni tj. dzień przed imprezą kostium jest odbierany a w dniu imprezy kostium jest oddawany do godz. 19.00 (2 DNI), w przypadku dorosłych stroje na imprezy prywatne wypożyczane są już od środy do poniedziałku (6 DNI), natomiast w przypadku strojów na przedstawienia szkolne i przedszkolne, wypożyczane są do 3 DNI.  Strój wypożyczony na sobotę powinien być zwrócony w poniedziałek miedzy 15.00 a 19.00.
 4. Za wypożyczenie stroju uważa się podpisanie karty zwrotu i opuszczenie wypożyczalni ze strojem. W takim przypadku środki nie są zwracane.
 5. Zdjęcia prawie wszystkich kostiumów będących w ofercie wypożyczalni znajdują się na stronie internetowej www.czasnazabawe.com
 6. Wypożyczenie wiąże się z wpłaceniem kaucji w wysokości 100 zł ( dzieci i dorośli) za każdy strój i osobno kaucja za niektóre akcesoria.
 7. Nie prowadzimy rezerwacji strojów na przymierzanie, po rezerwacji należy niezwłocznie wpłacić zadatek (info na mejlu), rezygnacja na miejscu z kilku zarezerwowanych strojów skutkuje bezzwrotnym zadatkiem.
 8. W przypadku rezerwacji obowiązuje wpłacenie zadatku w wysokości 10 zł dzieci, 20 zł dorośli, 50 zł maskotki gotówką lub kartą na miejscu, bądź Blikiem lub przelewem na konto i przesłanie potwierdzania na biuro@czasnazabawe.com  na zadatek czekamy do 2 dni od momentu rezerwacji stroju w przypadku strojów dla dorosłych oraz 1 dzień w przypadku strojów dla dzieci, jeśli nie odnotujemy wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana.
 9. Jeśli rezerwacja zostanie odwołana do max. 3 dni przed imprezą środki zostaną zwrócone odpowiednio do formy zapłaty.  W innym przypadku zadatek nie będzie zwrócony.
 10. Wypożyczalnia zajmuje się realizacją zamówień zbiorowych i indywidualnych.
 11. Przy zamówieniach zbiorowych przewidziane są rabaty ustalone bezpośrednio z pracownikiem wypożyczalni indywidualnie dla każdego zamówienia, studenci otrzymują rabat 20% po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.
 12. Jeśli placówka oświatowa lub firma wyrazi chęć współpracy z wypożyczalnią na warunkach wypożyczenia zbiorowego zobowiązana jest w dniu wypożyczenia przedstawić oryginalne pismo, które można pobrać mailowo lub osobiście w siedzibie wypożyczalni strojów.
 13. Brak posiadania w dniu wypożyczenia pisma firmowego jest równoznaczne z brakiem możliwości odbioru kostiumów z wypożyczalni.
 14. Termin zwrotu określony jest dokładnie w czasie wypożyczania i zapisany jest klientowi na tzw. Karcie Zwrotnej.
 15. Termin zwrotu kostiumu określony na Karcie Zwrotnej jest nieprzekraczalny.
 16. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni przed upływem terminu zawartego na Karcie Zwrotnej.
 17. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości pełnej kwoty kolejnej doby wypożyczenia przemnożonej przez okres przedłużenia.
 18. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane kostiumy nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, zdatnym do bezpośredniego użytkowania, czego potwierdzeniem jest zabranie kostiumów z pracowni przez klienta w dniu wypożyczenia.
 19. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.
 20. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia.
 21. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta ponosi On odpowiedzialność finansową.
 22. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części klient ponosi odpowiedzialność finansową.
 23. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 10zł (dziesięciu złotych) za proste rekwizyty do 5000zł (pięciu tysięcy złotych) i jest ustalany przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu w obecności klienta.
 24. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów
  Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nieuprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.
 25. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów do pracowni.
 26. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.
 27. Jest możliwość wysłania stroju/strojów kurierem. Dostawa 1 dzień roboczy. Cena ok. 17 zł w jedną stronę (do 2kg), aby skorzystać z takiej formy należy wcześniej przelać pełną opłatę tzn. kaucję, opłatę za strój, opłatę za kuriera. Kaucja zwracana jest przelewem po zwrocie stroju.
 28. Nr konta do przelewów: 26 1140 2004 0000 3102 7655 4024.
 29. Od 1 listopada 2016 r. istnieje możliwość płacenia kartami. Jeśli kaucja jest pobrana kartą to zwrot kaucji będzie również na kartę.
 30. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna na naszej stronie internetowej www.czasnazabawe.com
Top