Regulamin

Regulamin wypożyczalni

 1. Od 26 października 2018 roku został wprowadzony system rezerwacji internetowej (pierwsi w Polsce i prawdopodobnie pierwsi na świecie).
 2. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu obejmuje umowny tydzień tj. dwa dni przed imprezą i dwa dni po imprezie, w przypadku dorosłych stroje na imprezy prywatne wypożyczane są już od środy do wtorku (7 DNI). UWAGA: OSTATNI ZAZNACZONY W SYSTEMIE REZERWACJI DZIEŃ TO DZIEŃ, W KTORYM PACZKA MUSI BYĆ JUŻ W WYPOŻYCZALNI, A NIE DOPIERO ZOSTAĆ WYSŁANA. JEŚLI TERMIN GRANICZNY NIE ZOSTANIE DOTRZYMANY ZOSTANIE NALICZONA OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE WYPOŻYCZENIA. PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU Z PRACOWNIKIEM WYPOŻYCZALNI TERMIN MOŻE ZOSTAĆ WYDŁUŻONY. 
 3. Zdjęcia wszystkich kostiumów będących w ofercie wypożyczalni znajdują się na stronie internetowej www.czasnazabawe.com. Prezentowane zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. W rzeczywistości stroje mogą się nieco różnić. 
 4. Wypożyczenie wiąże się z wpłaceniem kaucji w wysokości 100 zł ( dzieci i dorośli) za każdy strój i osobno kaucja za niektóre akcesoria oraz 300 zł maskotki.
 5. Na przelew czekamy max dwa dni po złożeniu rezerwacji, jeśli nie odnotujemy wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana.
 6. Jeśli opłata została uiszczona w weekend prosimy o wysłanie potwierdzenia wpłaty mailem.
 7. Jeśli przelew nie zawiera opłaty za wysyłkę pobierana jest ona z kaucji zwrotnej po otrzymaniu stroju przez pracownika wypożyczalni.
 8. W przypadku niezaakceptowania jakości strojów należy poinformować o tym mailowo i niezwłocznie je odesłać. Jeśli strój/buty nie zostaną odesłane niezwłocznie opłata za wypożyczenie nie zostanie zwrócona.
 9. Zwrot kaucji następuje nie później niż 1 dzień roboczy po odebraniu stroju przez pracownika wypożyczalni.
 10. Wypożyczalnia zajmuje się realizacją zamówień zbiorowych i indywidualnych.
 11. Przy zamówieniach zbiorowych przewidziane są rabaty ustalone bezpośrednio z pracownikiem wypożyczalni indywidualnie dla każdego zamówienia.
 12. Termin zwrotu kostiumu określony jest w systemie rezerwacji online i jest nieprzekraczalny.
 13. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować mailem przed upływem terminu.
 14. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości pełnej kwoty kolejnego tygodnia wypożyczenia.
 15. Torby, w którym wysyłane są stroju są zwrotne. W przypadku braku zwrotu torby pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.
 16. W przypadku wpłaty Revolutem lub przelewem SWIFT wynajmujący ponosi pełny koszt przelewu zwrotnego.
 17. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane kostiumy nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, zdatnym do bezpośredniego użytkowania.
 18. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.
 19. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia.
 20. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta ponosi on odpowiedzialność finansową.
 21. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części klient ponosi odpowiedzialność finansową.
 22. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 10zł (dziesięciu złotych) za proste rekwizyty do 5000zł (pięciu tysięcy złotych) i jest ustalany przez wypożyczalnie w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu.
 23. W przypadku zauważenia wad prosimy o wysłanie tych informacji mailem zaraz po otrzymaniu przesyłki przed użyciem stroju/butów i ewentualnie wysłanie zdjęcia.
 24. W przypadku wysyłki strojów z większymi akcesoriami np. z kaskiem, w paczkomacie InPost jest to rozmiar M/B. Jeśli jest większa ilość strojów dla dorosłych to jest to rozmiar L/C.
 25. W przypadku wypożyczania strojów księżniczek czy wróżek dodatkowe akcesoria np. korona, skrzydła czy różdżka są w cenie wypożyczenia stroju.
 26. Zaleca się zwrot stroju jak najszybciej po balu tak, aby nie przekroczyć terminu jednego tygodnia za wypożyczenie.
 27. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odrzucenia rezerwacji bez podania przyczyny.
 28. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów.
  Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nieuprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.
 29. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów.
 30. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.
 31. Od 18,02 wypożyczanie strojów będzie możliwe tylko poprze wysyłkę. Cena: przesyłka mała 13,99 zł w jedną stronę, większe paczki 14,99 zł, duże 16,99 zl, https://inpost.pl/SzybkieNadania/. W przypadku wysłania stroju kurierem DPD cena wysyłki wynosi 20 zł w jedną stronę. Stroje wysyłane są tylko po przelaniu pełnej kwoty, która składa się z kaucji zwrotnej, opłaty za strój i kosztów wysyłki Kaucja zwracana jest przelewem po zwrocie nie zniszczonego stroju.
 32. InPost i DPD dostarczają przesyłki do dwóch dni roboczych od daty nadania. Zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy. Dlatego zalecamy zaznaczanie 3 dni przed balem i dwóch dni po balu.
 33. Za opóźnienia wynikające z  zaznaczenia niewłaściwej daty rezerwacji lub nieodebranie paczki przez kuriera wypożyczalnia nie odpowiada. Tym samym opłata za strój nie jest zwracana.
 34. Cena za wypożyczenie stroju to cena, która znajduje się przy stroju na okres do 7 dni (6 dób).
 35. Nr konta do przelewów: 26 1140 2004 0000 3102 7655 4024.
 36. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna na naszej stronie internetowej www.czasnazabawe.com
Top